จังหวัดกาญจนบุรีให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานและสถานที่พัก และเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

1 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดกาญจนบุรีให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานและสถานที่พัก และเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ หากไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้กำหนดให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จังหวัดกาญจนบุรีจึงมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งอย่างถูกวิธีตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน และเข้าไปในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ใดใด ที่ต้องไปติดต่อกับบุคคลอื่น
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรีที่ 2099/2564
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (PRD_KAN)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!