แจ้งประชาสัมพันธ์การขนเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

11 พฤษภาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

แจ้งประชาสัมพันธ์การขนเก็บขยะมูลฝอยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง​ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงวันขนเก็บขยะมูลฝอยใหม่ดังนี้ค่ะ
วันจันทร์​ ขนเก็บขยะหมู่ที่​ ๑
วันอังคาร​ ขนเก็บขยะหมู่ที่​ ๔​ และ​ หมู่ที่​ ๕
วันพฤหัสบดี​ ขนเก็บขยะหมู่ที่​ ๑
วันศุกร์​ ขนเก็บขยะหมู่ที่​ ๔​ และ​ หมู่ที่​ ๕
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์​ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!