หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตแบบสาย (LAN) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน บท 3358 กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565