ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 27
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาฝังกลบขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน best fogger BT-150 No.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
เหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ25 พฤษภาคม 2565
จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 พฤษภาคม 2565
จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตแบบสาย (LAN) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤษภาคม 2565
ซื้อซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ (ครบเช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน บท 3358 กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565
จ้างจ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 เมษายน 2565