ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 40
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.หนามแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่ว จ.กาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (รางยู) ซ.สันติสุข ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ และสวนเฉลิมพระ เกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
ซื้อโต๊ะประชุม จำนวน ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
ซื้อเก้าอี้ผู้บริหารแบบมีพนักพิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 กันยายน 2565
ซื้อนม พาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ชนิดถุง สำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 สิงหาคม 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (ไซริงค์ เข็ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 สิงหาคม 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-51-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กรกฎาคม 2565