ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการเอ็กซเรย์ปอดฯ

21 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายตำบลท่าม่วง หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ โดยออกให้บริการดังนี้
๑ เอกซเรย์ปอด เพื่อเป็นการตรวจหาเชิงรุก
ตั้งแต่อายุ ๑๘ ปี ตรวจฟรี
๒ ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองเบาหวาน
๓ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตั้งแต่อายุ ๓๐ - ๕๙ ปี
๔ ตรวจวัดความดัน
***ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจและมีภาวะเสี่ยงมารับการตรวจได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!