โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

26 มิถุนายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 รณรงค์ป้องกันยาเสพติด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!