องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อนำมาดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “จิ้งหรีด...แก้จน”ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

16 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ ฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อนำมาดำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “จิ้งหรีด...แก้จน”ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!