เชิญชวนข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ITA2563 ตั้งแต่วันที่ 1มิ.ย.-31ก.ค.2563

1 มิถุนายน 2563
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!